bloumatel.cz
V polských školách se objeví nový předmět o Severoatlantické alianci | Bloumatel
V polských školách by se během několika následujících týdnů, či spíše měsíců měl vedle již zajetých předmětu jako je matematika, dějepis či občanská výchova objevit nový předmět zasvěcený Severoatlantické alianci, NATO.