bloumatel.cz
Planeta pod útokem geneticky modifikovaného plevele
Plevel, který může dosáhnout výšky až 2,5 metrů a je odolný proti nejrozšířenějšímu jedu na světě (herbicidu z glyfosátu), jež se dnes používá.