bloumatel.cz
Klidné Vánoce a pohodový rok 2015
Milé čtenářky a milí čtenáři, Rok 2014 nám uplynul jako voda v mlýnském náhonu a co nevidět tu bude rok nový, rok 2015. Před příchodem nového roku, nás ale čekají Vánoce. Svátky, kdyby si lidé měli odpouštět své hříchy, být na sebe hodní a vstřícní, svátky kdyby každý člověk, či rodina měla být v klidu, bezpečí a teple svého domova.