bloumatel.cz
Cizí financování izraelských nevládních organizací bude veřejně dostupné
Nevládní organizace, které sídlí v Izraeli a jsou z větší poloviny financovány ze zahraničí budou muset tento fakt, nově veřejně publikovat na svých prezentacích. Krom veřejných prezentací bude navíc tato informace o financování nevládních organizací uveřejněna i na webu tzv. registrátora nevládních organizací, kde byste se měli přesně dozvědět odkud peníze, ta či ona organizace získává.