blogtaimuihong.com
Bị thủng màng nhĩ có dẫn đến bệnh điếc không thưa bác sĩ
Thủng màng nhĩ có thể do nhiều nguyên nhân gây ra. Để xác định thủng màng nhĩ có khiến người bệnh bị bệnh điếc hay không cần phụ thuộc vào nhiều yếu tố.