blogs.fhag.es
Infermeria del bloc quirúrgic
L'àrea d'acollida Un dels propòsits fonamentals del nostre hospital és el d’oferir serveis sanitaris i socials personalitzats i excel·lents per millorar el benestar de les persones en qualsevol moment del seu procés vital. El procés quirúrgic inclou l’ingrés, l’entrada a quiròfan, la recuperació i l’alta a domicili del pacient quirúrgic. Aquest procés es preocupa de la seguretat,