blogs.cardiff.ac.uk
Gwell ymwybyddiaeth o iechyd meddwl plant
Mae llawer o blant a phobl ifanc yn profi teimladau o ofid a thristwch neu yn cael trafferth canolbwyntio ar waith ysgol. Yn achlysurol, gall yr anawsterau hynny ddatblygu i fod yn rhai parhaus ac …