blogs.cardiff.ac.uk
Cyfryngau cymdeithasol ac iechyd meddwl
Yn ddi-os, mae’r cyfryngau cymdeithasol wedi newid y ffordd y mae’r gymdeithas ac unigolion yn cyfathrebu a rhannu gwybodaeth. Bellach, mae’n rhan annatod o fywydau llawer o bobl, yn enwedig y rhei…