blogs.cardiff.ac.uk
Datblygu ymchwil i ddefnyddio rhwydweithiau cymdeithasol er mwyn rheoli’r profiad o ddementia
Ar gyfer fy lleoliad Rhaglen Ymchwil Israddedig Prifysgol Caerdydd, roeddwn yn ffodus o gael cynnig y cyfle i weithio gyda Sefydliad Data a Dulliau Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd Cymru (WISERD)…