blogs.cardiff.ac.uk
Ai’r stumog yw man cychwyn clefyd Parkinson?
Mae clefyd Parkinson yn gyflwr sy’n gwaethygu ac yn effeithio ar yr ymennydd. Mae’n effeithio ar 1 o bob 500 o bobl yn y DU. Mewn achos o’r clefyd hwn, mae rhai celloedd yn yr yme…