blogs.cardiff.ac.uk
Deall achosion salwch meddwl amenedigol trwy weithio gyda’r rhai sydd wedi byw drwyddo
Cyhoeddwyd y testun yn wreiddiol ar MRC Insight o dan CC BY 4.0 Mae’r Athro Ian Jones yn Seiciatrydd Amenedigol Ymgynghorol ac yn Gyfarwyddwr yn y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Iechyd Meddwl. Mae’…