blogs.cardiff.ac.uk
Mae pobl Iach yn gallu clywed lleisiau hefyd
Mae’r rhan fwyaf ohonom wedi dod ar draws ambell berson ar y stryd yn mwmial wrthynt eu hunain, fel pe baent yn cael sgwrs gyda rhywun arall.