blogodat.com
Чиста къща — Блогодат
Най-новото заглавие на Пловдивския театър. Много добра актьорска игра, любопитен сюжет и теми за размисъл... и можеше да мине без режисьорския хонорар.