blogg.sh.se
Styrning genom krav på dokumentation
Vill man få skolledare och förvaltningschefer att hänga på låset ska man döpa sin konferens till ”Rektors ledarskap i en dokumentberoende tid” och ställa Skolinspektionen, Skolverket oc…