blogg.sh.se
Granskning och effektivitet
Hur vet vi vilka organisationer som är effektiva och håller hög kvalitet? Frågan är ständigt aktuell, särskilt hos dem som har att granska andra organisationers verksamhet. Vad är det som skapar ef…