blogg.pyssloteket.se
Extrainsatt från mig
Även om det kan tyckas att vi är många i designteamet så täcker vi faktiskt inte in alla dagar under en tvåveckorsperiod. Det är inte helt tokigt för då finns det luckor att fylla om inspirationen …