blogg.kaprifolblogg.se
Risker
Risker måste man ibland utsätta sig för och ibland gäller detta att göra en analys av just dessa risker för att fatta ett förnuftigt beslut. Som jag tidigare skrivit så ligger jag ute med en faktur…