blogdan.rs
TVOJ POSAO NIJE DA ISPUNIŠ TUĐA OČEKIVANJA, VEĆ SVOJ ŽIVOT SREĆOM
Jedina osoba sa kojom si se rodio i sa kojom ćeš umreti, sa kojom svake noći zaspiš i sa kojom se svakog jutra budiš, od koje nikad ne možeš da pobegneš niti da se igde sakriješ – si ti. Ljudi su s…