blogdan.rs
SVE STVARI KOJE SU NAS POGREŠNO UČILI U DETINJSTVU
Pored zabranjenog sedenja na ’ladnom betonu i kupanja sa upaljenim bojlerom od malena smo dresirani da se panično čuvamo promaje, ne izlazimo napolje mokre kose i pazimo da nam neko ne sipa drogu u…