blog.vsoftgroup.com
Hướng dẫn tính năng TRA CỨU LỊCH SỬ GIAO DỊCH trên KiotFree - Phần mềm quản lý kinh doanh - phần mềm bán hàng vsoft
Chia sẻ:Sau đây, Team KiotFree sẽ hướng dẫn bạn tính năng Tra cứu lịch sử giao dịch, đây là công việc quan trọng và vô cùng cần thiết nhằm giúp chủ cửa hàng/ doanh nghiệp nắm rõ tình hình phát sinh giao dich trong hoạt động kinh doanh tại cửa hàng/ doanh nghiệp. Tính năng thông qua việc …