blog.vsoftgroup.com
Hướng dẫn Thực hiện MUA HÀNG trên hệ thống KiotFree - Phần mềm quản lý kinh doanh - phần mềm bán hàng vsoft
Chia sẻ:Sau đây, Team KiotFree sẽ hướng dẫn bạn tính năng Thực hiện Mua Hàng, đây là tính năng giúp chủ doanh nghiệp quản lý chi tiết tình hình mua hàng: Số lượng; Giá trị tưng mặt hàng và Giảm giá cũng như công nợ phải trả; Đã trả cho từng hóa đơn/ từng nhà cung cấp . …