blog.velickovic.net
Svemu dođe kraj
Da svemu mora da dođe kraj nije samo fraza već apsolutna istina. Ako govorimo o čovekovom bivstvovanju, ili ti kako neki vole da kažu, o ovozemaljskom, mnogo je činilaca koji utiču na dužinu o(p)st…