blog.velickovic.net
I lešinari pederi
Nakon pingvina sa homoseksualnim sklonostima evo i kratke priče o dva Grifona, Jahudu i Daišiku, doskora nastanjenim u Jerusalimskom vrtu (gde ćeš gore) sa sličnom “naklonošću” ka istom…