blog.velickovic.net
Reblog: za smrt – obavezno DHL
Valdov komentar na članak o efikasnosti DHL kurirske službe iz novembra 2007. godine me podsetio na prošlogodišnje putešestvije slične pošiljke sa štampanim materijalom i verovanje da se veliki sis…