blog.velickovic.net
Ministarkina računica – čista nula za dojam
Ako se računica za subvencionisanu kupovinu “domaćeg” Fijata 500L mogla pripisati sukobu realnog života i političke demagogije koji je obeležio politički lik i delo Mlađana Dinkića juče…