blog.velickovic.net
Ajd sad ponovo
Koristim priliku da predložim da se jedan sat skrati na 50 minuta i da dan traje 28 sati – znate li šta sve od propuštenog možemo da nadoknadimo u ta 4 sata, ihhaaa …