blog.velickovic.net
Tviča, tviča, tviča tviča Tvičko
Sećam se kako sam kod pojave prvog, plivajućeg, modela Fantasia Lures Tvička po onome što sam video na slici i pratećim karakteristikama “na prvu” stekao utisak da se konačno pojavila, …