blog.velickovic.net
Slonovima na Ustav!
Tokom jučerašnjeg dana, predvođeni sa devet slonova, nekoliko stotina budističkih monaha (delić od najavljenih 100,000 protestanata o.a.) “došetali” su, nakon 8-očasovnog marša, do parl…