blog.velickovic.net
Radijski dijalog
Da verski sukobi ne podrazumevaju samo učešće dve suprotstavljene religije potvrdili su sledbenici islamskih muftija Pir Saifur Rehman-a i Munir Shakir-a u pograničnom delu između Pakistana i Avgan…