blog.velickovic.net
Rečnik :: M
Hvala Milošu koji je lucidno primetio sličnost Rečnika sa delom Ambrose Bierce-a “Đavolji rečnik” (The Devil’s Dictionary) štampanim daleke 1911. godine. istina, ovakva ideja pala…