blog.velickovic.net
Predizborni blog II
Buzkashi (Buskaši) je tradicionalno takmičenje stepskih ratnika-konjanika. Cilj igre je da “ratnici” u galopu sa zemlje pokupe obezglavljenu lešinu koze ili jareta i da je u saradnji sa…