blog.velickovic.net
Kaki sine kaki
Jedno od pravila Veličković::bloga kaže da “kada nema straha od posledica, glupost preuzima vodeću ulogu u ljudskom ponašanju i delanju” a kao prilog, na slici je nemi komentar 4-ogodiš…