blog.velickovic.net
Izborni vodič za upućene, neupućune i neodlučne
Ako ste od onih koji su u nedoumici od kakvog će uticaja vaša odluka da učestvujete sa nevažećim listićem ili da uopšte ne izađete na izbore 6. maja 2012. godine biti na društvene i političke događ…