blog.velickovic.net
I šta sad!
Strpite se malo – par decenija ne više! Ozbiljno, postoje dva rešenja problema a oba podrazumevaju isti prvi korak koliko god ga se neki, pa i ja, gadili – hitno formiranje koalicije sa…