blog.velickovic.net
Gde je ovaj čovek?
Ovo je početak nove serije sa temom “Gde je Vojislav Koštunica”. Evo malopre sam se zabrinuo za njega, nema ga nigde još od 4. avgusta kada je dao poslednju izjavu na sajtu svoje strank…