blog.velickovic.net
Komunikacije
Ovo je snapshot listinga Telekomove usluge Moj@Račun. Pomislio bi neko da poslednjih 17 dana nisam telefonirao, da sam kanda dobavio kakav VoIP telefon pa me Telekomova infrastruktura više ne zanim…