blog.velickovic.net
Šta je globalizacija
Jedna zanimljiva definicija zasnovana na dogańĎajima iz svakodnevnice objašnjava pogibiju britanske Princeze Dijane kao nesporan primer globalizacije …