blog.velickovic.net
Da li vas Yahoo! muči?
Wang Xiaoning, kineski politički disident, prva je “žrtva” saradnje između Internet kompanija i kineske države koja je smogla snage da nakon odležanih deset godina u kineskom zatvoru tu…