blog.velickovic.net
Koliko glup treba da budeš
… da spamuješ kontakt stranicu bloga koji je više no kritičan prema MLM šemama svake vrste zarad promocije svog najnovijeg “posla”?