blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGKÜÇÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER VE DANIŞMANLIK
Teknoloji ve bilgideki logaritmik artış artık birçok ürünü, birçok işi yok etmeye başladı hata birçokları bir gecede yok olabiliyor. Genelde yıkıcı inovasyonlar sorunlara daha basit, daha kullanışl…