blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGKAPUSKA ve bir pazarlama yöntemi
İnsanların toplumdaki yerinden, ününden, statüsünden faydalanarak talep yaratmak öteden beri süregelen alışmış bir yöntemdir. Bazı ürünlerin şöhretli kişiler tarafından kullanılmaya başlanması, o k…