blog.tkaraca.com
İŞE KİMİ ALMALI
İnsanları işe alırken yeteneklerini değerlendirmeli ancak davranış ve kişiliklerine göre alınmalı. Kişilik değiştirilemez ancak yenetenekler eğitim ile geliştirilebilir.