blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGKAPININ DANASI ÖKÜZ OLMAZ – 2
Bugün MIT Sloan Management Review’da “Strateji Kapıdan Çıktığında” başlıklı bir yazı okudum, bana 2014 Haziranında yazdığım “KAPININ DANASI ÖKÜZ OLMAZ” yazısını hatırl…