blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGDEĞER ÖNERİSİ TASARIMI – 2
“Value Proposition Design – Değer Önerisi Tasarımı” iki gün önce elime geçti ve iyice karıştırma imkanı buldum. Bu iki kitap, yani “Business Model Generation – İş Modeli Üretimi” ve “Value Pr…