blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGDEĞER ÖNERİSİ TASARIMI
Alexander Osterwalder’in yeni kitabı “Value Proposition Design – Değer Önerisi Tasarımı” adlı kitabi 5-6 gün içerisinde çıkmak üzere. Ostarwalder’’in yazdığı ilk kitap “Business Model Generat…