blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGNEDEN BUNLARI GÖREMİYORUZ?
Zaman zaman anlamakta zorlanıyorum, o kadar açık ve net olan bazı şeyler, bir şirketin en altından en üstüne kadar her kademede yer alan kişiler tarafından görülemiyor. Aşağıda son bir hafta içeris…