blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGSosyal Medya ve Tuvalet Kağıdı Arasındaki İlİşkİ
Geleneksel medyanın gerilemeye başladığı, bu boşluğu da sosyal medyanın doldurmaya başladığı artık sürekli söyleniyor ve çeşitli araştırmalarla da bu destekleniyor. Gazete kağıdı ve tuvalet kağıdı …