blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGGEÇİCİ YÖNETİCİLİK (INTERIM MANAGEMENT) NEDİR ?
Bu yazı 22.10..2012 tarihinde KOBİTEK‘te yayınlanmıştır. Kuzey Avrupa ülkelerinde uzun zamandır çok sık kullanılmakta olan, geçiş, kuruluş veya kriz dönemleri ile bir kuruluşta aniden boşalan bir p…