blog.tkaraca.com
tkaraca.com / Tufan Karaca - İŞ PLANIİŞ PLANI BLOGHER İŞ PLANI YANLIŞTIR
Yapılan her iş planı ne kadar mükemmel olursa olsunbittiği andan itibaren yanlıştır çünkü varsaydığımız dış parametrelerin çoğu değişkenlik gösterecek ve yaptığımız planı etkileyecektir. Değişmeyen…