blog.tkaraca.com
İŞ PLANI FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI DEĞİLDİR
Zaman zaman iş planı ile fizibilite çalışmasının karıştırıldığını, her ikisinin de aynı şey olarak algılandığını görmekteyiz. Bunun temel nedenlerinden en önemlisi, he ikisinde de bazı ortak unsula…